Sant Dnyaneshwar Shikshan Sanstha's

Hon. Shri. Annasaheb Dange Ayurved Medical College,
Post Graduate & Research Center, Ashta.

Tal-Walwa Dist- Sangli - 416 301(Maharashtra) India

Institute ID :- AYU0187

Accredited by NAAC with 'B+' Grade & ISO 9001:2015, 14001:2015

(Affiliated to National Commission for Indian System of Medicine, AYUSH, Govt. of India, New Delhi, Maharashtra University of Health Sciences.,Nashik, Maharashtra)

Hospital Doctors

 

 

Kayachikitsa

Balrog

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. A.R.V Murthy

9408488117

Vd. Mahesh Chougule

9921212722

Vd. Parag Deshmukhe

9423033159

Vd. Naresh Babar

7507595454

Vda. Smita Lokhande

8149556591

Vda.Deepika  Patil

8149364767

Vd. Dattatray Nikam

8390761674

Vd. Ranjit Rupner

8421738178

Vda. Rupali Patil

9225633321

Vda. Gauri Hukkeri

8600673556

Vda. Varsha Khot

9423565886

 

 

Vd. Sushant Kanase

8308225960

 

Shalakya Tantra

Panchkarma

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vda. Sujata Kate

9881035578

Vda. Alaknanda Kulkarni

9860359489

Vd. Jayvant Kharat

9604010037

Vda. Archana Wadakar

8888817891

Vda. Pournima Fasale

9970177583

Vd. Shankar Mane

9922454406

Vd. Sagar Kumbhar

7020543689

Vda. Aparna Admuthe

7020832323

Vda. Madhuri Tirmare

9665229373

Vda. Rucha Joshi

8788015568 

 

Strirog and Prasuti Tantra

Shalya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Dilip Katare

9881215521

Vd. Akbar Walandkar

9860181980

Vd. Tinku-Ganesh Khalche

9423041730

Vd. Manoj Patil

9422613195

Vda. Radha Phadnis

9545114545

Vd. Sunil Jadhav

9823279290

Vda. Sayali  Pashte

7506679499

Vd. Vijay Dange

8600600181

Vda. Dipali Sawale

8605775134

Vda. Priyadarshini Hanje

7899931108

Vd. Pravinkumar Thombare

9657488860

Vd. Sushant Jagdale

9561731366

 

 

 

 

 

Swasthavritta

Agad Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Sanjay Jadhav

9922059468

Vd.Vipul Gurav

9764906959

Vda. Ashwini Khot

8275592053

Vd. Sunil Chavan

9975101411

Vda. Radhika Chougule

9405024048

Vd. Mohd. Abrar Mohd. Riyaz Kureshi

7350398918